Ekonomické dokumenty

Připravovaná odpadová legislativa

Ministerstvo životního prostředí předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o odpadech. Navrhovaný zákon je jedním ze čtyř současně předkládaných zákonů nově upravujících problematiku odpadového hospodářství (zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon a novela zákona o obalech).

Připravovaná odpadová legislativa

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

Čížkovice, Želechovice 48
410 02 Lovosice

IČ: 46772707
DIČ: CZ46772707

Tel.: 416 532 483
Email: sdruzeni.sono@tiscali.cz